Toelatingscommissie

De Ledencommissie (Toelatingscommissie) toetst of nieuwe leden voldoen aan de criteria. Ze bestaat uit de volgende leden:

Annemarie Groenendaal

Irina Kroeze

Niki Schipper